Sveriges största insektshotell

Mölndals stad bygger just nu infrastruktur för ett framtida hållbart samhälle, där återbruk och cirkulärt tänkande är två viktiga aspekter. På Kikås avfallsanläggning kommer det från och med våren 2022 satsas stort på återbruk. På den gamla sluttäckta deponin har staden satsat på biologisk mångfald med sju hektar insådd äng och Sveriges största insektshotell, som har blivit ett känt besöksmål.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ