Svenska Bohuslinjen

På Bohuslinjen tar vi med besökare ut i skärgården och visar upp vår världsunika natur. Vår tro är att detta kan väcka engagemang, få människor att känna en närmare koppling till naturen och i förlängningen fatta mer hållbara beslut i livet i syfte att värna om denna.

Vårt mål är att i största möjliga mån undvika engångsmaterial, och i de fall det är oundvikligt att använda hållbara alternativ. Våra sopor källsorteras och vi väljer i största möjliga mån miljövänliga produkter vår verksamhet.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ