Strategi 2025

Vårgårda kommun har som ett steg i arbetet med hållbar besöksnäring, antagit Strategi 2025, som är en gemensam strategi för Sjuhäradskommunerna, med fokus på hållbara naturupplevelser, att resa i närområdet, samt att lyfta lokala aktörer. Gemensamt, som en del i strategin, driver vi frågan om utökad tillgänglighet med lokaltrafik till våra besöksmål.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ