Somriga sopor

För att minska nedskräpningen och göra miljön mer attraktiv både för boende och besökare satsar Tanums kommun inför sommaren på förbättrad sophantering i samhällena.

På platser med mycket människor i rörelse har vi placerat stripade containrar med små inkastluckor. I gästhamnarna finns stripade glasåtervinnings-iglos. Där kan alla gäster slänga sina sopor.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ