Skärgårdens Café & Restaurang

Skärgårdens Café & Restaurang arbetar med hållbar turism på flera sätt. Till exempel marknadsför vi oss inte med uppmaningar om att komma hit under sommarmånaderna. Då är trycket redan högt, och lokalbefolkningen tycker att det är tillräckligt med besökare. Därför väljer vi också att ha öppet även under lågsäsong i syfte att locka folk att upptäcka vår vackra natur i en lugnare miljö. Detta skapar också jobbtillfällen året runt.

Vår meny är lagd på långsiktig basis. Det underlättar att arbeta med samma råvaror flera dagar i rad för att minska svinnet på bästa sätt. Vi använder också minimalt med engångsmaterial, även under högsäsong. Ett led i detta är att välja bort ett samarbete med GB-Glass till förmån för SIA-Glass istället. De jobbar nämligen med svenska råvaror och komposterbart engångsmaterial.

Lokalt har vi också ett samarbete med andra aktörer på Vrångö de gånger vi av någon anledning inte kan erbjuda det gästen önskar.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ