Lokalens utformning

Lokalen som tillhör Skäret Smögen är byggd på sent 1800-tal. Vi arbetar därför aktivt med att hålla lokalen uppdaterad enligt hållbart tänk. Målet är att 2021 ha bytt samtliga lampor till lågenergilampor samt installera rörelsesensorer i de utrymmena som går för att spara på energi. Vi har installerat toaletter som är snålspolande för att spara på vattenanvändningen. Toaletterna på nedervåningen är även tillgänglighetsanpassade. Kök och diskrum är utformade på så sätt att allt ska finnas lättillgängligt så man inte behöver flytta sig mellan stora ytor för att kunna utföra sitt arbete. Även restaurangen är utformad för att man ska ha närhet till allt som behövs för att kunna upprätthålla ett ergonomiskt arbete.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ