Kärnvärden och globala målen

Skärets krogs kärnvärden är gästfokus, engagemang och kvalité. Gästfokus innebär att vi i varje beslut har gästen i fokus. Engagemang innebär att vi ska vara närvarande i arbetet och att alltid ge vårt yttersta. För att detta ska uppnås anser vi att det är viktigt att arbetsplatsen är rolig och stimulerande. Kvalité innebär att vi håller den nivån vi satt genom hela verksamheten – från städning och bakverk till personalvård och interiör.

Utöver detta arbetar aktivt för att implementera så många som möjligt av de 17 globala målen ur Agenda 2030 i vår verksamhet. I våra hållbara personalmål är jämställdhet och god hälsa tydliga hörnstenar. Vi jobbar för anständiga arbetsvillkor och hållbar konsumtion och produktion. Vi försöker med det vi kan att bekämpa klimatförändringar och värnar om våra hav och marina resurser genom till exempel certifierade råvaror och produkter, minskad användning av plast och engångsartiklar och rening av havet med hjälp av vår tångodling. Hållbarhet ska genomsyra verksamheten på alla plan och handlar inte bara om miljön. Det är lika viktigt att värna om miljön som att värna om jämställdhet och välbefinnande.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ