Hållbar personalvård

Hållbar personalvård är också viktigt för oss på Skärets krog. Vi anser att för att man ska kunna arbeta högpresterande kräver det att man inte jobbar för långa dagar eller för många dagar i sträck. Vi är anslutna till Visita, arbetar enligt kollektivavtal och följer de lagar och regler som kommer därefter. Vi är också uppmuntrande till att våra arbetstagare är anslutna till fackförening. Vi arbetar aktivt med att informera, utbilda och fortbilda personalen inom olika områden. Utbildningarna hålls internt och det kan handla om allt från ledarskap till sommelierutbildningar och personalutveckling. Vi är även tydliga med att kommunicera ut våra hållbarhetsmål gällande miljön för att samtliga medarbetare ska kunna jobba i linje med dessa naturligt i det dagliga arbetet. Eftersom Skäret Smögen ligger på västkusten och våra medarbetare kommer från andra orter och dessa pendlar under för- och eftersäsong ser vi till att de samåker för att minska utsläpp. Vi förser dom också med boende från start till slut för att inte behöva pendla utan så att de kan bo kvar under hela perioden.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ