Samverkan med näringslivet kring Lassalyckan

Under 2020 gjorde Ulricehamnsföretaget Hökerum Fastigheter en investering som var av betydande karaktär för den fortsatta utvecklingen av friluftsområdet Lassalyckan – såväl för näringslivet i stort i kommunen som för invånarna på orten. En investering som medförde fler arbetstillfällen och lade grunden till robustare verksamheter. En investering som möjliggör en utveckling mot andra målgrupper och andra säsonger än de vi traditionellt vänder oss till när det gäller besöksnäringen.

Att detta görs i samverkan med kommunen är förstås helt avgörande för en fortsatt positiv utveckling.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ