Säker snöslinga

Ulricehamns kommun och skidföreningarna samarbetade kring byggandet av en tredje damm för att trygga vattenförsörjningen till snötillverkningen på ett naturligt och miljömässigt bra sätt. Vi stöttar fortsatt också utveckling av konstsnöanläggningen i syfte att producera snö på ett mer snabbt och effektivt sätt. Snösäkert har investerat i en utbyggnad och effektivisering av befintligt snösystem för att möjliggöra en snabbare och enklare snöläggning av något som vi kallar säker snöslinga.

Det man har gjort är att bygga samman två slingor av snösystemet för att kunna sektionera vatten och luft på ett bättre sätt och därmed kunna utnyttja vattenkapaciteten maximalt. Man har även förtätat vatten- och luftuttag på denna slinga för att få en enklare och mer effektiv snöläggning samt att man kan utnyttja kortare köldperioder för snötillverkning med dessa förbättringar.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ