Ramsvik Stugby & Camping

Ramsvik Stugby & Camping invigde hösten 2019 den svenska besöksnäringens största solcellsanläggning. Den innefattar 618 solcellspaneler (totalt 1199 kvadratmeter) på taken på vår restaurang, recept och på de flesta stugorna. Detta gör att vi blir självförsörjande på energi sett över helåret.

Vi har också installerat tre laddstationer för elbilar, använder oss av snålspolande duschmunstycken och har en eldriven grästrimmer istället för bensinklippare. I flera av våra campingstugor sitter ”effektvakter”, som slår ifrån onödig elförbrukning (varmvattenberedare och värme) när man använder spis och ugn. Vi återvinner givetvis papp, glas, batteriet och fett.

80 procent av anläggningens gäster åker mindre än 50 mil för att komma till oss. Vi gör våra marknadsföringsinsatser på närmarknaderna. Förutom Sverige och Norge fokuserar vi även på Danmark och Tyskland hellre än mer långväga gäster.

Vi försöker att ha så mycket samarbeten från lokala leverantörer som det bara går. Nästan allt vi köper in är närodlat och närproducerat. Vi arbetar för att minska matsvinnet i restaurangen, och plockar gärna skräp i naturreservatet. På Ramsviks Stugby & Camping ser vi oss själva som en del av turismhjulet. Vi är starka tillsammans för att göra en så gedigen helhetsupplevelse som möjligt för gästen.

Vi på Ramsvik älskar att samarbeta med andra. Vi har flera samarbetspartners inom campingbranschen där vi tillsammans utvecklar våra företag för att snabbare möta gästernas krav och önskemål. Vi samarbetar även med flera företag i vårt närområde som kompletterar vår produkt och gör den bättre. Vi lever efter:

Var och en gör det som den är bäst på – Vi gör det vi är bäst på och sen samarbetar vi med andra företag för att möta gästens önskemål. Då blir gästens upplevelse bättre och det gynnar fler företag, vilket skapar fler arbetstillfällen och större bidrag till statskassan (bättre vård, skola och omsorg…).

Vi är starkare tillsammans än ensamma – Vi ser inte andra företag inom branschen som konkurrenter, utan som kollegor. Detta synsätt delar vi med andra företag inom campingbranschen och det gynnar oss alla – och även gästerna eftersom vi utvecklas snabbare och kan erbjuda en allt bättre produkt.

Vi delar med oss – Om det är något som vi är bättre på, delar vi gärna med oss till andra. Och vi är väldigt glada över att det är många andra företag som tänker likadant, det gör att vi alla blir bättre.

Lokalt i första hand – I den mån det är möjligt anställer vi personer som är boende i närområdet, köper det vi behöver lokalt, anlitar lokala hantverkare och väljer lokala leverantörer till restaurangen. Vi tipsar även våra gäster att äta på restauranger, besöka aktiviteter och handla i butiker i området runt Ramsvik.

Vi jobbar aktivt med vår lönsamhet – Ett lönsamt företag kan jobba bättre med hållbarhetsfrågor. Utan lönsamheten hade vi inte kunnat bygga vår solcellsanläggning.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ