Projektet Sommarvärdar

Fler och fler bussar har de senaste åren stannat till i Fjällbacka för kortare stopp. Denna dagturism har ökat stort.

Projektet Sommarvärdar är en infrastruktur- och serviceåtgärd som syftar till att samla information om situationen, samt att möta de nya besökarna med gott värdskap. Sommarvärdarna styr bussar och bilister rätt, informerar om sevärdheter och för statistik kring busstrafik.

Projektet har bland annat resulterat i framtagna kartor och informationsmaterial på flera språk, sophanteringen har förbättrats, och toaletter har byggts.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ