Munkedals kommun

Munkedals kommun stödjer, inspirerar och engagerar våra besöksnäringsföretag i deras arbete, och informerar om fördelar med att ansluta till Hållbarhetsklivet. Vi har också antagit ett antal klimatlöften 2021 och kommer att gå upp med ett ärende till kommunstyrelsen för antagande av nya löften inför 2022.

Kommunens arbete/aktiviteter ska gynna såväl invånare som besökare. Uppskattade exempel är att varje år ta fram en platsguide och en aktivitetskarta, samt att ständigt informera och sprida lokalt engagerade evenemang.

Kommunen stödjer besöksnäringens aktörer i utvecklingsarbetet att hitta möjligheter att bedriva verksamhet på årets alla månader samt sprider aktörernas produkter i kommunala marknadsföringskanaler. Kommunen inspirerar aktörerna till samarbete för att öka möjligheter för aktiviteter året runt. Vi stödjer också besöksnäringen i utvecklingsarbetet av verksamheter genom en besöksnäringsgrupp – men också i enskilda frågor.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ