Miniäventyr

På våra Miniäventyr förmedlar vi kunskap kring havet och dess ekosystem till våra gäster. Vi visar hur vi hållbart kan njuta av havets läckerheter.

Vi engagerar oss även i det lokala fiskevårdsarbetet genom att förbättra havsöringens reproduktionsplatser. På så vis hjälper vi havets ekosystem och kan samtidigt säkra ett gott havsöringsfiske längs vår kust.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ