Liseberg

Hållbarhet för Liseberg handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt. Vi förvaltar och utvecklar verksamheten med utgångspunkten att vi har den till låns av kommande generationer.

Liseberg strävar efter att bli världsledande inom hållbar parkverksamhet. De viktigaste hållbarhetsfrågorna som är vägledande för prioriteringar och målsättningar är:

• Arbetsglädje, service och jämlikt bemötande
• Säker och trygg miljö
• Resurs- och klimateffektivitet
• Ansvarsfulla inköp
• Bidrag till den lokala samhällsutvecklingen

Hållbarhetsarbetet bedrivs systematiskt och vi åtar oss att hela tiden förbättras. Genom vårt hållbarhetsarbete, som präglas av nytänkande och kreativitet, kan våra intressenter känna trygghet i att vi tar ansvar för verksamhetens påverkan – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Ett av många hållbarhetsinitiativ som vi är stolta över är vår satsning på hållbart utbud i parken. Detta gäller framför allt det som serveras i våra restauranger. På våra menyer finns alltid vegetariska alternativ och minst en miljömåltid. Två restauranger är KRAV-certifierade och alla restauranger som serverar fisk eller skaldjur är MSC-certifierade.

För fler initiativ och mer information om vårt hållbarhetsarbete vill vi hänvisa till vår hemsida och till vår senaste hållbarhetsredovisning.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ