Kosterhavets nationalpark/Länsstyrelsen i Västra Götaland

Hållbarhet är centralt i vårt uppdrag som förvaltare av Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat. Vi verkar för ett hållbart nyttjande i samklang med bevarandemål av naturmiljöer och arter, såväl över som ovan vattenytan.

Friluftsliv och kunskapsturism är också viktigt. Genom vår naturumverksamhet bidrar vi till kunskapsspridning, och vi verkar till stöd för friluftslivet genom anordnande av vandringsleder och friluftslivsanordningar med mera.

Vi fungerar också som nätverksmotor för aktörer i Kosterhavet. Dialogen är ständigt pågående och innefattar också två nätverksträffar per år.

Det finns ett partneravtal mellan nationalparken och enskilda aktörer – detta uppmuntrar att arbeta enligt Kosterhavets syften samt att främja hållbarhetsutveckling i området.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ