Johannesvik Camping & Stugby

Bohuslän är känt för dess natur, salta bad, kala klippor och fiske. Vi på Johannesvik värnar om naturen och jobbar för att detta ska fortsätta vara en del av det som lockar turismen till vår fantastiska del av Sverige.

Sedan många år tillbaka har vi elbilar och cyklar som står till förfogande när vår personal ska röra sig runtom på anläggningen. Det finns även två laddningsstationer för våra gäster med elbilar. Som gäst hos oss kan man vara med i vårt hållbarhetstänk! Vi uppmanar våra gäster att inte köra på anläggningen i onödan, inte bara för att minska utsläppen utan även för att skapa en trygg och säker miljö. Istället hänvisar vi till att åka kollektivt, hyra någon av våra cyklar eller promenera. Vi har busshållplatser och vackra motionsleder i anslutning till anläggningen.

På Johannesvik har vi placerat ut sopkärl på det kommunala motionsledet och på anläggningen har vi sopsortering. Vi återvinner bland annat fett, glas, papp och batterier. Det finns dessutom pantkärl som vi tömmer och pantar i slutet av säsongen. Pengarna skänker vi sedan till välgörenhet!

I duscharna använder vi oss av duschkort som reglerar tiden för varmvattnet och sedan 2005 har vi solfångare som minskar vår elförbrukning genom att sköta uppvärmningen av vattnet till duscharna. Vi använder oss även av Tork SmartOne® i servicehusen och tack vare detta minskas pappersförbrukningen med upp till 40%. Vi harfortsatt i samma hållbarhets anda och använder oss enbart av LED-belysning inte bara i våra servicehus utan även i våra stugor.

Vår restaurang och butik är även med och gör skillnad genom att använda sig av lokala råvaror samt jobba för att minska matsvinnet. I största möjliga mån försöker vi även att samordna leveranser mellan de olika delarna på campingen.

På samma sätt som vi använder oss av lokala råvaror så använder vi oss också till stor del av lokala samarbetspartners, hantverkare och leverantörer. I den mån det går försöker vi även anställa personal ifrån närområdet.

Alla samarbeten med lokala företag samt marknadsföring av aktiviteter, restauranger och butiker i närområdet gynnar både oss och våra besökare genom att största delen av intäkterna stannar lokalt och gynnar den lokala ekonomin.

Vi på Johannesvik hoppas i framtiden på att kunna förlänga säsongerna, skapa mjuka övergångar mellan hög- och lågsäsong och på så sätt skapa en jämn beläggning. På så sätt skapar vi förutsättningar för en långsiktig och hållbar besöksnäring.

På högsäsongen när vi har som mest att göra kompletterar vi med extra personal i butik, restaurang, reception, städ och vaktmästeri. Många av extra personalen väljer även att återkomma år efter år, vilket vi ser som en bekräftelse på att vi är en attraktiv arbetsplats.

Trots att vårt företag inte har många heltidsanställda kan vi genom att förlänga säsongen och skapa en jämnbeläggning bidra till att fler jobbmöjligheter skapas. Om inte på vårt företag så kanske på ett annat?

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ