Tillgänglighet

Hemsidan www.gunneboslott.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Gunnebo är med i Tillgänglighetsdatabasen som är den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Databasen är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Turistrådet Västsverige, representanter från näringen och den samlade funktionshindersrörelsen. Samtliga har bidragit till Tillgänglighetsdatabasens utveckling.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ