Miljöpolicy

Gunnebo Slott och Trädgårdar ska uppnå ständiga miljöförbättringar enligt våra övergripande miljömål. Vi ska lyfta fram och synliggöra vårt miljöarbete för våra besökare. Dessutom ska vi integrera miljötänkande och eftersträva kretsloppstänkande i vår dagliga
verksamhet vid samtliga enheter inom Gunnebos organisation.

Vår verksamhet ska följa gälalnde lagkrav, och all odling ska vra ekologisk i enlighet med KRAV:s kriterier. Sund djurhållning ska tillämpas och ekologiskt djurfoder användas.

Utbudet i Gunnebo Kaffehus och Krog ska följa säsongernas växlingar. Vid inköp ska miljöanpassade och närodlade produkter gynnas. Vi prioriterar leverantörer med aktivit miljöarbete.

I samband med nyinstllation undersöker vi alltid energieffektiva alternativ och använder Grön el.

Vi arbetar också för att minimera mängden avfall.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ