KRAN- och KRAV-certifieringar

Gunnebo Kaffehus och Krog tar ställning för en bättre miljö och serverar och dricker färskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten i stället för förpackat vatten.

År 2012 KRAV-certifierades verksamheten som idag innehar KRAVs högsta nivå. Hela 99,4 % av råvarorna är ekologiska.

I våra KRAV-certifierade odlingar pågår ett evigt ekologiskt kretslopp. Vi odlar ekologiska grödor och gamla kulturarvssorter och strävar efter mångfald, både vad gäller annuella grönsaker och perenna örter. Gröngödsling finns alltid med i vår växtföljd och vi använder fånggrödor för att inte laka ut våra jordar. Våra odlingsbäddar bearbetas varsamt efter behov, och vi tillför primärt stallgödsel och egen kompost anpassat efter vad som ska odlas. Behöver vi kompletterande näring är denna KRAV-godkänd. När vi slår vårt gräs hamnar klippet som täckmaterial på odlingsbäddar som behöver det. Vi odlar nektar- och pollenfyllda blommor för att locka många nyttodjur och bidra till mångfalden i trädgårdarna. Då får vi hjälp med pollinering och bekämpning av skadedjur. Är det ändå så att vi behöver en extra insats mot vissa skadedjur eller svampar använder vi oss av biologisk bekämpning. På hösten hamnar växtmaterial direkt i bäddarna eller i våra komposter, och så nästa vår, är det dags att med varsam hand forma jorden igen.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ