Hotell Käringön

Vi vill jobba med ständiga förbättringar inom följande områden i syfte att öka hållbarheten i vår verksamhet:

  • Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
  • Bra för både boende och besökare
  • Fler besökare när det inte är fullt
  • Fler heltidsjobb och en mer robust verksamhet

Det finns oerhört mycket att göra inom varje område men det är bara genom att ta små steg i taget som vi kan klara av en positiv långsiktig förändring. Eftersom vår verksamhet är belägen på en ö betyder havet oerhört mycket för oss. Vi kommer att vara fokuserade på att tillvarata alla möjligheter som havsmiljön erbjuder samtidigt som vi minimerar vår negativa inverkan.

Vi har valt att hålla öppet restaurangen varje fredag året runt för att Käringöns fasta befolkning skall ha någonstans att träffas regelbundet. Responsen har varit enormt positiv och vi känner att det bidrar till en god sammanhållning.

Pågående förbättringsprojekt

Besökare till Käringön stannar vanligtvis 1 – 2 nätter. Tillsammans med destinationen har vi inlett ett arbete som syftar till att gästerna ska förlänga sin vistelse, vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. För att åstadkomma detta jobbar vi med att utveckla aktivitetsutbudet och förbättra marknadsföringen av aktiviteter.

Vår krog – Käringöns Brygga deltar i ett treårigt projekt som heter Lokal Meny. Projektets målsättning är att öka andelen lokal mat på menyn. Vi samarbetar med Käringöns lokala fiskare som levererar förstklassiga råvaror till vår restaurang.

Under det gångna året har vi genomfört en inventering av kemiska ämnen som används i verksamheten. Genomgången har bland annat lett fram till att vi bytt ut rengöringsprodukter som enligt produktinformationen ”kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer”.

Vi erbjuder ett antal aktiviteter för besökare till Käringön, till exempelel fisketurer. Förutom de upplevelser gästerna får vill vi även förmedla kunskap om tillståndet i havet. Samarbeten med andra organisationer och aktörer gör att vi kan förmedla korrekt information.

Vi samarbetar med organisationen Strandstädarna och erbjuder företag en möjlighet att bidra till rena stränder omkring Käringön.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ