Hållbart resande

Hållbart resande är ett prioriterat mål i Mölndals stad, och siktet är inställt på att hälften av Mölndalsbornas resor ska ske till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Förutom att bygga ut cykelvägar och planera staden så att alla har nära till kollektivtrafik, så samarbetar staden med större arbetsplatser i kommunen för att tillsammans främja det hållbara resandet. Lånecykelsystemet Styr och Ställ är sedan 2020 gemensamt för Mölndal och Göteborg, och på sommaren skapas temporära Styr- och ställstationer vid populära badplatser.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ