Social hållbarhet

Gunnebo är en plats som bidrar till ett gott liv med god hälsa. Här står människors lika värde i centrum, ett sammanhang för meningsfullhet. Vi har plats för människor som behöver få tillbaka kraft och ork, till exempel genom att träna sig åter till arbetslivet eller till studier. Miljön är läkande och våra medarbetare är vana vid att handleda. För många är vi den första arbetsplatsen när vi varje år, i samarbete med Mölndals kommun, erbjuder sommarjobb för omkring 20 ungdomar.

Via samarbetet med Göteborgs universitet tar vi också emot studenter som får utöva sitt hantverk på plats. Vi månar om att produkter och tjänster som vi använder har tagits fram under justa arbetsförhållanden. Vi verkar lokalt och verksamheten pågår året om vilket bidrar till fler långa anställningar. Gunnebos värderingar kring social hållbarhet speglar samma filosofi som den vi har kring ekologisk hållbarhet.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ