Göteborg & Co

Göteborg & Co: s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.

Bolaget ska bidra till en destination som erbjuder hållbara, attraktiva och unika upplevelser och därmed bidra till ett levande Göteborg. I destinationens och upplevelsernas alla delar ska hänsyn tas till människor, miljö, ekonomi och samhälle med inställningen att ständigt förbättra och flytta fram positionerna.

Hållbarhet för bolagets arbete med destinationsutveckling fokuserar på fyra prioriterade områden som i sin tur samlar tre viktiga hållbarhetsaspekter för varje område.

– Välkomnande och inkluderande destination
– Klimat- och miljösmart destination
– Växande och välmående destination
– Schyssta villkor

Att använda evenemang som katalysator för hållbar utveckling och för att testa nya lösningar är något som Göteborg & Co har jobbat länge och systematiskt med. Några exempel på ambitiösa och kreativa insatser är Kulturkalasets mål om att bli ett engångsfritt evenemang liksom satsningen på lokal mat och dryck – ”Eat local, drink local”. Mer om Kulturkalasets hållbarhetsarbete: https://kulturkalaset.se/hallbarhet/

Fler initiativ och mer information finns på vår hemsida liksom den senaste års- och hållbarhetsredovisningen.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ