Fokusområde: Naturturism

Södra Bohuslän Turism jobbar för att främja och utveckla naturturismen i vårt område. Den är hållbar och skapar attraktivitet, service och jobbtillfällen på landsbygd. Vi jobbar främst med cykel, vandring, paddling och fiske/båtturer genom att skapa kartmaterial, ruttförslag, kommunikation, stödja våra företag och skapa marknadsföring.

Till exempel skapades en cykelkarta över Bohuslän våren 2019. Kartan innehåller föreslagna vägar för att cykla genom hela Bohuslän. Den säljs via webb, anläggningar och turistinformationer.

Vi är också delaktiga i utveckling av vandrings-, cykel och pilgrimsleder och andra naturturismprodukter i vårt område.

Företag kopplade till ovan prioriteras i företagsutvecklande insatser. Behov inventeras, och därefter erbjuds digitala analyser i enlighet med Turistrådets Sverige-Norden-Världen-system. Vi erbjuder också andra utvecklande insatser i form av kompetensförsörjningswebbshops till företagen.

Vi skapar också digitalt innehåll kring naturturismaktiviteter och marknadsför via webb och sociala medier.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ