Falköping Alpin

Falköping Alpin är anslutna till bransch- och intresseorganisationen SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation). I SLAO:s Handbok för lift- och pistpersonal 2020 framhålls hållbarhet som ett angeläget området. Syftet är att minska skidanläggningarnas klimatpåverkan och bidra till en fossilfri skidbransch i Sverige.

I kapitlet ”Hållbara skidanläggningar) får man råd om hur man kan göra en energikartläggning på anläggningen, och utifrån denna genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Falköping Alpin kommer att påbörja detta arbete under säsongen 2021.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ