Evenemangsvärderingsprincipen

Strömstad kommun arbetar också med en så kallad evenemangsvärderingsprincip. När en fråga väcks kring huruvida kommunen ska anordna ett evenemang eller inte finns ett antal parametrar att förhålla sig till: Vilka mervärden skapar evenemanget? Gynnar det de lokala företagen? Arrangeras det vid rätt tid på året? Om svaret på de två sistnämnda frågorna är nej anordnas inte evenemanget.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ