Ett skönt och grönt MTG

Gullspångs kommun har i samverkan med Mariestad och Töreboda kommuner en gemensam Energi- och klimatplan som kallas ’’Ett skönt och grönt MTG’’. I denna plan finns interna mål uppsatta för respektive kommuner och dess bolag kring energieffektivisering i fastigheter och kring transporter.

Att takten i klimatarbetet måste öka, har blivit tydligt i arbetet med den nya Energi- och klimatplanen, vilket motiverar till initiativ inom Hållbarhetsklivet.

Inom den gemensamma satsningen Kommunernas klimatlöften i vilken flera aktörer kraftsamlats i Västra Götalandsregionen arbetar Gullspångs kommun bland annat för att minska matsvinnet inom de egna verksamheterna.
Förhoppningen är att detta även ska inspirera andra inom kommunens gränser.

Råd, opartisk och kostnadsfritt erbjuds till företag och privatpersoner från den kommunala energi- och klimatrådsgivningsenheten som Gullspångs kommun gemensam ansvarar för med Mariestads och Töreboda kommuner. Rådgivning sker också i projektform med riktade insatser. Ett exempel är programmet Coacher för energi och klimat. Det är en nationell satsning för att minska företags energianvändning som har riktats bland annat till företag inom besöksnäringen.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ