Emils

Med lokaler i Mariestad, Vänerns pärla, blir vattnet en naturlig del av vår verksamhet. Vänern en stor del av vår verksamhet, inte bara att vår servering har panoramafönster som genom våra gäster kan blicka ut över Vänern. Vänern är källan till det dagliga dricksvattnet för 800 000 människor. Att bedriva verksamhet intill en sådan livsviktig sjö gör att vi vill ställa krav på oss själva, våra gäster och vår omgivning.

Med detta som utgångspunkt är det en självklarhet att så långt det är möjligt driva vår verksamhet så hållbart och långsiktigt som möjligt. Nedan vill vi ge några exempel på hur vi arbetar långsiktigt och hållbart.

Vår absoluta ryggrad i verksamheten är vår kompententa personalstyrka. När det gäller ålder, nationalitet och ursprung är vi redo att ta emot och ge en bra upplevelse till alla våra gäster. Även om det är mycket som skiljer vår personalstyrka från varandra så tror vi att bredden gör oss starka. Den lokala förankringen är viktig. Anställda som arbetar och bor på samma ort har än större incitament till att både leva och arbeta hållbart.

I en allt mer globaliserad värld blir tillgången på råvaror från alla världens hörn allt mer lättillgänglig. Detta gör att vi får fram spännande och främmande smaker som kan ge verksamheten nya oanade höjder. Men att alltid arbeta med nya och spännande smaker är inte alltid det mest hållbara. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt arbeta och utveckla bekanta smaker som känns som hemma. Med hela ”Skaraborgsschlätta” som vår bakgård finns det hundratals lokala leverantörer som vi gärna ser till att samarbeta med. Detta för att avstånden från gröda till tallrik inte ska vara onödigt långa.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ