Digitala vandringskartan

För att få fler att hitta till hållbara naturupplevelser har Sotenäs kommun gjort en digital vandringskarta över Soteleden och Soteleden-Kuststigen. Genom att prioritera nio sträckor blir det lätt att planera dagsetapper, där etapperna startar eller slutar nära en busshållplats och/eller en parkeringsplats. I direkt anslutning till vandringsleden Soteleden finns 22 boendeanläggningar, flera av dem öppna året runt. I norra delen finns även vindskydd och raststugor. Den digitala vandringskartan finns här: www.sotenas.se/vandra

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ