Bohus Fästning

Vi på Bohus fästning arbetar kontinuerligt med att försöka få ner vårt klimatavtryck. Vår verksamhet bedrivs på en fästning som är över 700 år gammal och uppbyggd av granit på en stenklippa.

Vår strävan är att bidra till en hållbar utveckling genom att:

– Vi använder miljöbränsle till alla gräsytor som klipps på fästningen och kör multiklipp (låter gräsklippet ligga kvar för att ge näring till jorden). Vissa ytor låter vi bli att klippa för att främja den biologiska mångfalden.

– Alla gräsytor på utsidan av fästningen betas av får.

– När det gäller maten som serveras försöker vi, så långt det är möjligt, att köpa ekologiska och närproducerade varor. Allt kött som serveras är ekologiskt och närproducerat på en lokal gård från Kungälv, inom synavstånd från fästningen.

– Djuren betar i huvudsak på kulturhistoriska marker som ofta varit igenväxta, men där det sedan stängslats in och restaurerats. Tack vare dessa betande djur har många lämningar från förr åter kommit fram i ljuset.

– När vatten måste pumpas från vissa delar av fästningen använder vi oss i första hand av hävert i stället för elektriska vattenpumpar vilket sparar stora mängder energi.

– Marknadsföringen är till stor del digital för att minska mängden papper med efterföljande distribution.

– Vatten och avlopp är kommunalt anslutet.

– När det byggs eller renoveras på fästningen används material som inte är tryckimpregnerat.

– Allt avfall sorteras.

När du besöker oss medverkar du till vårt arbete för en mer hållbar värld.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ