Ängsmark och slåtteräng

Kungälvs kommun jobbar löpande med att sköta och konvertera mark till ängsmarker på flera platser i kommunen. Naturskyddsföreningen sköter om slåtterängar på kommunal mark i Kolebacka som ligger i Fontinområdet och är ett populärt besöksmål. Slåttern sker under sensommaren och är ett festligt tillfälle som uppskattas av besökare och kommunbor.

År 2021 fick kommunen beviljat bidrag för Lokala Naturvårdssatsningar (LONA), för att utveckla och sköta fler ängsmarker. Som en del av LONA-projektet kommer kommunen sätta ut informationsskyltar vid ängar där besökare kan lära sig mer om arbetet med ängsmarker och dess inverkan på miljön.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ