Boråsregionens nomineringar till Årets Hållbarhetskliv 2021

Efter att ha gjort ett urval utifrån de nomineringar som turismansvariga i kommunerna har tagit fram har delområdesjuryn för Boråsregionen beslutat att årets kandidater till Årets Hållbarhetskliv från Boråsregionen är Hemma på Klev (besöksnäringsverksamhet) och Ulricehamns kommun (kommunalt initiativ).

Nominering Besöksnäringsverksamhet: Hemma på Klev – Motivering:

!Hemma på Klev har ett helhetstänk i sitt företagande och väljer med omsorg vilka råvaror som hamnar på tallriken. De bygger upp sina samarbeten med lokala leverantörer från trakten. Åsa och Janne utgår från platsen och byggnadens förutsättningar och driver en inkluderande verksamhet med respekt för både människan, lokalsamhälle, mat, djur och natur. Här bemöts alla med respekt och välkomnande oavsett om du är gäst för natten, medarbetare eller ett nytt lamm som kommer till världen i lammproduktionen. Kunskapsnivån är hög och att minska både matsvinn och onödiga fotavtryck känns som en självklarhet.

Janne och Åsa Slobodnik från Hemma på Klev är glada för nomineringen.

Nominering Kommunalt initiativ: Ulricehamns kommun (Lassalyckan) – Motivering:

Området Lassalyckan har de senaste åren utvecklats till ett fantastiskt område för besökare och invånare. Det är otroligt positivt att Ulricehamns kommun investerar i utveckling av området och aktivt arbetar med att hålla dialog och skapa förutsättningar för att olika föreningar och entreprenörer ska kunna investera och driva verksamheter. Detta skapar en hållbar besöksnäring som även gynnar invånare, skapar arbetstillfällen och ett attraktivt utbud året om.

Glada nominerade: Helena Haglund – turistchef, Stefan Carlsson – Driftansvarig Lassalyckan, Roland Karlsson – kommunstyrelsens ordf, Lars Runkvist – Avdelningschef fritid

Lär mer om nomineringsförfarandet och delområdesjury här.