Vänermuseet

Miljön är viktig på Vänermuseet. Vi arbetar med både lokala och globala miljöfrågor för att bidra till ett hållbart Vänerområde och en välmående sjö. Det gör vi via information, utbildning och genom att föregå med gott exempel.

Som besökare kan du ta del av våra utställningar, guidas av miljö- och naturvetare eller ta del av en intressant föreläsning. För skolor erbjuds flera program med miljöinriktning.

I den praktiska vardagen arbetar vi med att arbeta så hållbart som möjligt;

  • Vid inköp väljer vi främst sådant som är miljömärkt och/eller har bästa energiklass.
  • I första hand cyklar vi, åker kollektivt eller använder kommunens miljöbilar vid resor i tjänsten.
  • Vi informerar och inspirerar kommunens invånare till att leva mer miljövänligt och hållbart.
  • Vi spar material genom att återanvända. I Skaparverkstan, utställningarna och på kontoret.
  • Vi källsorterar – plast, kontorspapper, wellpapp, metall, glas (färgat och ofärgat), pappersförpackningar, elektronik och farligt avfall.
  • Vi säljer miljömärkta och fairtrade certifierade varor i butiken.
  • Vi spar energi genom att bland annat bygga energisnåla utställningar, stänga av datorernas stand-by och dra ur laddare som inte används.
  • Solceller ger oss förnyelsebar energi med låg miljöpåverkan.
  • Vi väljer så ofarliga och miljövänliga kemikalier som möjligt och hanterar dem säkert.
Nästa Föregående

Utforska fler aktörer