Ulricehamns kommun

Brett aktivitetsutbud gör kommunen attraktiv

Vid sidan av de redan så etablerade idrottsdelarna som till exempel längdspår, sporthallar, fotboll, mtb-stigar och golf så har en helt ny del växt fram på Lassalyckan i Ulricehamn. Hotellet har byggts till för andra gången, nu med flerbäddsrum, självhushållning och större konferens. En padelhall med sex inomhusbanor står klar och också en sportbutik specialiserad på cykling, skidor och löpning och service för de samma. Här finns ett träningscenter med fokus på en sund, stark och funktionell kropp och här har du också tillgång till en osteopat och ett toppmodernt fystestcenter. Allt vägg i vägg och på gångavstånd till de andra aktiviteterna i området. Besökare kan parkera på området och sedan ta sig till fots runt till alla olika aktiviteter, alternativt ta bussen till Ulricehamn och vidare upp till Lassalyckan.

Detta breda utbud av aktiviteter som inte bara attraherar besökare utan också kan nyttjas av invånarna i kommunen gör Ulricehamn attraktiv även som boendeort. Och med ett ökat intresse för Lassalyckan och Ulricehamn sett ur ett besöksnäringsperspektiv fortsätter också en utveckling av området vilket gagnar de boende på orten.

Samverkan med näringslivet kring Lassalyckan

Under 2020 gjorde Ulricehamnsföretaget Hökerum Fastigheter en investering som var av betydande karaktär för den fortsatta utvecklingen av friluftsområdet Lassalyckan – såväl för näringslivet i stort i kommunen som för invånarna på orten. En investering som medförde fler arbetstillfällen och lade grunden till robustare verksamheter. En investering som möjliggör en utveckling mot andra målgrupper och andra säsonger än de vi traditionellt vänder oss till när det gäller besöksnäringen.

Att detta görs i samverkan med kommunen är förstås helt avgörande för en fortsatt positiv utveckling.

Säker snöslinga

Ulricehamns kommun och skidföreningarna samarbetade kring byggandet av en tredje damm för att trygga vattenförsörjningen till snötillverkningen på ett naturligt och miljömässigt bra sätt. Vi stöttar fortsatt också utveckling av konstsnöanläggningen i syfte att producera snö på ett mer snabbt och effektivt sätt. Snösäkert har investerat i en utbyggnad och effektivisering av befintligt snösystem för att möjliggöra en snabbare och enklare snöläggning av något som vi kallar säker snöslinga.

Det man har gjort är att bygga samman två slingor av snösystemet för att kunna sektionera vatten och luft på ett bättre sätt och därmed kunna utnyttja vattenkapaciteten maximalt. Man har även förtätat vatten- och luftuttag på denna slinga för att få en enklare och mer effektiv snöläggning samt att man kan utnyttja kortare köldperioder för snötillverkning med dessa förbättringar.

Samverkan med idrottsföreningar

På Lassalyckan i Ulricehamn finns en hinderbana och tillgänglighetsanpassad slinga som riktar sig både till allmänheten och som är en resurs för föreningslivet både i och utanför området. Att hinderbanan är tillgänglig 24/7 och kostnadsfri skapar ett bra komplement till annan träning och ett mervärde för klubbar som lägger läger i området.

Detsamma gäller ishockeyns och konståkningsklubbens vilja och vision om ett förstärkt öppethållande av anläggningarna utanför traditionell säsong.

Ulricehamns kommun samarbetar även med Ulricehamns Cykelklubb kring utveckling, säkerhet, underhåll och hållbarhetsarbete av mtb-lederna.

Tillgänglighetsanpassning av Lassalyckan

Ulricehamns kommun satsar på att utveckla och upprätthålla en fortsatt god standard på de anläggningar och spår och leder som finns i området kring Lassalyckan. Vi arbetar också med att tillgänglighetsanpassa de samma. En digital informationscentral har också byggts på området för att tillgängliggöra utbudet på bästa

Under 2021 har en tillgänglighetsanpassad mötesplats som är en del av den nya tillgänglighetsstigen byggts. Här spångar man en del av leden och på mitten av spången bygger man en rastplats/mötesplats med bänkar och bord och vi hoppas även kunna anlägga en grillplats. Vi ser att detta kan bli ett fint mervärde för de som är ute och rör sig i området. Tanken från början var att ställa ut bänkar på några platser utmed leden men att även kunna göra ett större trädäck där man kan samlas, där det är lätt att parkera med rullatorer, rullstolar och barnvagnar och där man också lätt kan komma in till ett fikabord med en rullstol, rullator eller annat hjälpmedel tror vi kan vara uppskattat. Här skapas en mötesplats mitt i naturen för alla, både boende och besökare. Fritidsförvaltningen kommer i projektet att jobba med Tingsholmsgymnasiet och deras byggelever så att de får möjlighet att komma ut och göra meningsfulla och varaktiga arbeten.

Kultur och fritid har en roll i detaljplanearbetet och i skogsskötseln, för att säkerställa att ytor för rekreation och skogsnära tillgång bevaras. Man jobba aktivt för att bevara de mest natursköna skogsområdena som har extra höga naturvärden sett ur ett friluftsperspektiv. Man arbetar också aktivt för att förbättra den biologiska mångfalden.

Det förs också pågående diskussioner med Ulricehamns IF, Tingsholmsgymnasiet, kommunstyrelsen, och funktionsnedsättning om anläggandet av en multisportbana i Lassalyckan-området. Man arbetar för att Lassalyckan skall kunna bli en outdoor-parasportdestination på sikt. I det sammanhanget ser vi över lokalbehoven totalt i området för föreningar, anställda och allmänhet.

Kommunen arbetar också med att utveckla, förbättra och skapa nya mötesplatser i området där man kan fika, grilla, vila eller bara vara i en lugn och skön miljö.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer