Tintin Scandinavian Jewellery

Guldsmedsbranschen har på ett sätt jobbat med hållbarhet och återvinning i alla tider och det beror främst på att vi jobbar med dyrbara, värdefulla material. Vår arbetsplats är planerad för att fånga upp så mycket material, guld och silver som möjligt. Allt filspån och alla små bitar tas tillvara och skickas för affinering. Affinering är en reningsprocess för att utskilja ädla metaller från oädla metaller. Det är en vanligt förekommande reningsprocess vid utvinning av silver, guld, platina och palladium.

Av tradition används det även mycket starka kemikalier för att hantera oxider och för att få så fina ytor som möjligt. Både under arbete med att tillverka smycken, men även för att underhålla dem. Vi valde tidigt en annan strategi. Framförallt beror det på att verksamheten drivs så nära hemmet så att vi av säkerhetsskäl inte velat ha hälsovådliga kemikalier tillgängliga. Vi använder sedan många år citronsyra och vatten för att beta av oxider. Vi avstår även från en process som kallas avgyllning, som innebär att man fräter bort det yttersta guldlagret på ett färdigt smycke och som gör att smycket får samma guldfärg även där poleringen inte kommer åt. Det kan till exempel vara mellan stenar i en fattning. I den processen ingår både vätesuperoxid och cyanid. Det är även viktigt för oss att säkerställa (i den mån vi har möjlighet) att vi inte använder material i våra smycken som innebär lidande för andra, exempelvis vid utvinning och förädling av ädelstenar. Vi är en liten aktör med en mycket liten röst, men vi gör så gott vi kan.

I flera fall har Inredningsaccessoarerna i webbutiken tillkommit tack vare av att vi tagit tillvara spillmaterial, vilket fortfarande gäller. Vår storsäljare, Buttellyktan, är en tydlig återvinningsprodukt som är skapad av tömda flaskor och spillvirke. Även skärbrädorna och trädelarna i våra ljusstakar är så kallat “frånsåg”.

Sist men inte minst, bli inte förvånad om du får dina varor från Tintin Scandinavian Jewellery paketerade i begagnat emballage. Det är ett medvetet val att så långt det är möjligt använda förpackningsmaterial som vi själv fått till oss och som fortfarande har sin funktionalitet intakt.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer