Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Studieförbundet Vuxenskolan Väst genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör, från ax till limpa.

Att motivera människor till engagemang och ansvar för ett tillitsfullt demokratiskt och hållbart samhälle är utgångspunkten för allt SV Västs arbete i vårt verksamhetsområde. Vi verkar just nu i en tid med många utmaningar för samhället och enskilda människor, med klimatkris och en orolig värld. Trots försämrade ekonomiska förutsättningar är vår bestämda ambition att vara närvarande och stötta enskilda människor och de föreningar och organisationer vi samverkar med i deras ambitioner att utvecklas och bidra till ett tillitsfullt samhälle i hela vårt område.

Vår verksamhetsplan bygger på att vi är en samhällsaktör präglad av hållbarhetsperspektiv i all vår verksamhet och aktivitet utifrån vår Hållbarhetsplan och aktivt arbete med målen i Agenda 2030.

Därutöver profilerar vi oss med verksamhet inom integration, funktionsrätt, landsbygder och föreningsliv. Att skapa möjligheter och värna om rätten för individen att vara en aktiv samhällsmedborgare oavsett bakgrund eller etnicitet är grundläggande för ett tillitsfullt samhälle. Att inkludera personer med funktionsvariationer i möjligheterna till bildning och livslångtlärande är viktigt i ett samhälle för alla. SV och avdelningen SV Väst är landsbygdens studieförbund, att bidra till likvärdiga möjligheter till ett aktivt och rikt liv med möjligheter till engagemang och kulturupplevelser tillsammans med andra är viktigt för att bygga tillit och delaktighet. Ett rikt och mångfasetterat föreningsliv är en viktig hörnsten i att bygga ett demokratiskt och hållbart samhälle.

SV Väst gör särskilda prioriteringar för att ge unga möjligheter till självorganisering genom ett omfattande engagemang och stöd till vår ungdomsorganisation Förbundet Vi Unga.
Med beslutsamhet, engagemang och övertygelsen om att SVs verksamhet gör skillnad och bidrar till ett samhälle präglad av hållbarhet och tillit tar personal och styrelse sig an de utmaningar som ligger framför oss.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer