Strömstad kommun

Evenemangsvärderingsprincipen

Strömstad kommun arbetar också med en så kallad evenemangsvärderingsprincip. När en fråga väcks kring huruvida kommunen ska anordna ett evenemang eller inte finns ett antal parametrar att förhålla sig till: Vilka mervärden skapar evenemanget? Gynnar det de lokala företagen? Arrangeras det vid rätt tid på året? Om svaret på de två sistnämnda frågorna är nej anordnas inte evenemanget.

Parkeringsbussen

Strömstad kommun har initierat den så kallade Parkeringsbussen – en gratisbuss som under sommartid hämtar och lämnar besökare som parkerar vid långtidsparkeringarna strax utanför stadskärnan. Dessa passagerare körs sedan in till centrala Strömstad – vilket minskar biltrafiken i centrum, samtidigt som det genererar ett bättre trafikflöde.

Webinar om energiomställning för boendeanläggningar

Genom samarbetet Ett enat Bohuslän och det gemensamt beslutade fokusområdet ”hållbarhet”, har Uddevalla kommun tillsammans med Tanums kommun, Strömstads kommun samt kommunernas gemensamma energirådgivare initierat och genomfört ett webinar i december 2020 med fokus på energiomställning. Målgruppen var främst små och medelstora boendeanläggningar, men också övriga verksamheter inom besöksnäringen i våra respektive kommuner och hela Bohuslän bjöds in. Som uppföljning på webinaret erbjuds 6 digitala kurser med ledande experter inom området energisparlösningar.

Energi och hållbarhet i Bohuslän

Energi och hållbarhet i Bohuslän är ett samarbete mellan kommunerna i Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Projektet pågår 2020-21, och riktar sig till alla typer av boendeanläggningar (hotell, camping, vandrarhem och gästmarinor). Fokus för Energi och hållbarhet i Bohuslän ligger på hållbara lösningar samt energieffektivisering, solceller och laddning för elfordon. Projektet drivs som ett kommunsamarbete och samverkar med näringslivsutvecklare, turistorganisationer och branschföreningar.

Energi- och klimatrådgivning i övrigt finns i tillgängligt i samtliga 11 kommuner, och erbjuder opartisk och kostnadsfri rådgivning till företag, organisationer och privatpersoner.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer