Södra Bohuslän Turism

Bra mat längs E6 2.0

Bra mat längs E6 2.0 är ett Ledarprojekt som är kopplat till två området: Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust. Projektet pågick mellan januari och december 2020.

Syftet med detta projekt var att förändra matlandskapet längs de stora vägarna i Bohuslän och senare även i Sverige, genom att ta fram ett nytt lättillgängligt, näringsrikt och klimatsmart matkoncept och koppla det till turismen. På så sätt stärks hela branschen ”lokal matproduktion” – något som skapar intresse för Bohuslän som destination.

Målet för projektet var att formulera en affärsplan och en affärsmodell som visar på möjligheterna att etablera en eller flera matmoduler för försäljning av lokalproducerad mat. Inom projektet har ett turistkoncept som marknadsför regionens lokala råvaror kopplat till platsen och dess mataktörer utformats. Projektet har också utvecklat ett nätverk av lokala producenter.

Följande aktiviteter genomfördes:

  • Skapa förutsättningar för att etablera matmodulen.
  • Skapa kontakter och samarbeten för att bidra till att utveckla och stärka nätverken i branschen inom lokal matproduktion.
  • Ta fram en hållbar lokal meny.
  • Arbeta fram matkonceptet.
  • Utreda distributionsmöjligheter.
  • Ta fram underlag för ett turistkoncept för att stärka Bohuslän som matdestination.
  • Arbeta med storytelling för att skapa intresse för den bohuslänska maten.

Remember September

För att förlänga säsongen när den är som vackrast, många besökare fortfarande är i omlopp och när företagen fortfarande ha god kapacitet har vi tagit fram Remember September.
Här lyfter vi fram allt som håller öppet och uppmanar folk att stanna längre, komma tillbaka, eller helt enkelt bara komma. Genom konceptet har vi också fått några verksamheter att hålla öppet i september vilket breddar utbudet och skapar en hållbar besöksnäring.

Fokusområde: Naturturism

Södra Bohuslän Turism jobbar för att främja och utveckla naturturismen i vårt område. Den är hållbar och skapar attraktivitet, service och jobbtillfällen på landsbygd. Vi jobbar främst med cykel, vandring, paddling och fiske/båtturer genom att skapa kartmaterial, ruttförslag, kommunikation, stödja våra företag och skapa marknadsföring.

Till exempel skapades en cykelkarta över Bohuslän våren 2019. Kartan innehåller föreslagna vägar för att cykla genom hela Bohuslän. Den säljs via webb, anläggningar och turistinformationer.

Vi är också delaktiga i utveckling av vandrings-, cykel och pilgrimsleder och andra naturturismprodukter i vårt område.

Företag kopplade till ovan prioriteras i företagsutvecklande insatser. Behov inventeras, och därefter erbjuds digitala analyser i enlighet med Turistrådets Sverige-Norden-Världen-system. Vi erbjuder också andra utvecklande insatser i form av kompetensförsörjningswebbshops till företagen.

Vi skapar också digitalt innehåll kring naturturismaktiviteter och marknadsför via webb och sociala medier.

Tur & Retur – Hållbara resor från stad till land

Detta projekt ägs av Fyrbodal. I delen som berör turism har man anlitat Södra Bohuslän Turism för att prova ett nytt grepp och få fler att ta sig fram med cykel under sommartid. Södra Bohuslän Turism anlitar LO Bikes för att tillhandahålla en mobil cykelverkstad som också kan ingå i bagagetransporter och annan paketerande verksamhet. Den mobila cykelverkstaden heter Bicyle Repairman, och erbjuds under juni, juli och augusti på Orust, Tjörn och i Stenungsund. Syftet är att skapa en hållbar affärsmodell över tid. Detta första år tas konceptet fram och provas under sommaren för att sedan kunna leva vidare på egen hand.

Rent a bike

Samtliga anläggningar i södra Bohuslän erbjuds möjligheten att hyra ut cyklar till besökare via LO Bikes. Arbetet sker genom ett system där LO Bikes, Södra Bohuslän Turism och lokala företag samarbetar kring uppgifterna.

Samarbetet omfattar leverans och service av cyklar, kommunikationserbjudande (business to business), grundfinansiering av cyklarna, marknadsföring till slutkund samt uthyrning och praktisk hantering av cyklar och ekonomi på plats. Under 2019 var 80 cyklar i uthyrning med god beläggning. Detta utökades under 2020.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer