Smögen Art Light Festival

Island of Light festival erbjuder boende i området och besökare på en unik konstnärlig upplevelse.

Island of Light festival äger rum på Smögen i mitten av september och lockar till sig tusentals besökare till en plats och vid en tidpunkt då det annars skulle vara i det närmaste utan några externa besökare.

Ljuskonsten har en väldig låg miljöpåverkan genom användning av avancerad teknologi och avancerade tekniska lösningar med minimal miljöpåverkan. Vi samarbetar med ljuskonstnärer som i sitt konstutövande använder material med lågmiljöpåverkan och produktionsmaterial som är återanvänt t.ex. från marinåtervinning.

Genom att förlänga säsongen på Smögen bidrar Island of Light festival till mer robusta verksamheter och flera heltidsanställda i de lokala verksamheterna.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer