Sill & Dynamit

Sill & Dynamit startades 2006. Redan då hade vi en ambition att handla lokalt och närproducerat, vilket inte var helt lätt på den tiden. Idag är det avsevärt mycket lättare. Vi använder oss av lokalproducerade och ekologiska råvaror i säsong.

En speciell sak vi brinner för på vår restaurang är vår egen lokalproducerade öl. Restaurangen öppnade år 2014 ett eget bryggeri där vi brygger eget öl. Ölen blir därmed närproducerad eftersom bryggeriet ligger 300 meter från restaurangen och därmed är det en väldigt kort transportsträcka. Vi arbetar mycket med ekologisk malt där malten efter bryggning ges till bönder i närområdet för att utfodra djuren. Faten är återvinningsbara i källsortering och även flaskor. Om flaskor inte fylls ordentligt enligt Systembolagets krav använder vi de flaskorna på restaurangen för att minimera spillet.

Vi försöker så gott vi kan i helhet ha ett hållbarhetstänk allt från att minimera svinn, hållbara val vid inköp och ta vara på den råvara vi använder. Personalen tvättar och stryker dukar och servetter i linne som vi återanvänder. Vi har en vattenkran med kolsyra för att minska på flaskor. Vi sparar energi, återanvänder och källsorterar. Just nu håller vi på att få till det med förnybar energi i form av solpaneler vattenåtervinning på dagvatten, bisamhälle. Vi tror att man alltid kan förbättra sig i form av hållbarhet och i dagsläget håller vi på med en ombyggnation där vi strävar efter hållbarhet i alla aspekt.

Delar av Sill & Dynamits porslin köps in från en lokal producent. Vi tänker också miljövänligt när det gäller köp av inredning – exempelvis använder vi dukar och servetter med oblekt lin, och på toaletterna har vi små handdukar istället för pappershanddukar. Överblivna ljusstumpar lämnas till syföreningen som stöper nya ljus och säljer dessa till ändamål för behövande.

VI försöker också att få gäster och grupper som besöker oss på bryggeriet att stanna ytterligare ett dygn. För detta samarbetar vi med lokala hotell och andra kollegor i närområdet.

Vi har också köpt Stadskvarnen i Mariestad – ett 1200 kvadratmeter stort biotopområde, som vi håller på att utveckla till ett nationellt besöksmål. Detta ska generera en utveckling av vårt dryckeskoncept och ge våra gäster möjlighet att handla från vårt skaraborgska skafferi året runt. Något som förhoppningsvis genererar fler arbetstillfällen.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer