Sällskapet S/S Trafiks Vänner

Ångaren Trafik byggdes 1892 för trafik mellan Hjo och Hästholmen, en ångbåt med sin originalångmaskin kvar från sitt byggår. Idag är hon helrenoverad, K-märkt i högsta klass och av Transportstyrelsen klassad som Traditionsfartyg. 2013 utsågs Ångaren Trafik till ”Årets Arbetslivsmuseum”. Hon har sin hemmahamn i Hjo och tar 150 passagerare.

Ångaren Trafik är en ikon och viktig del av Hjos historia som bidrar positivt till varumärket. Turer hela sommaren (kortare rundturer, kryssningar och dagsutflykter) bidrar till en utveckling av besöksnäringen. Därtill erbjuds grupper att chartra båten från tidig vår fram till och med hösten vilket förlänger turismsäsongen.

Vid varje tur informerar besättningen om fartygets och traktens historia och besöksmål. Det främsta besöksmålet under sommarmånaderna är ön Visingsö, dit Ångaren Trafik tar med sig besökare som vill uppleva vad ön har att erbjuda.

Lokal samverkan

Lokal samverkan sker via exempelvis paketering tillsammans med Hotell Bellevue och försäljning av biljetter via den lokala turistinformationen. Därtill bokar föreningen lokal musikunderhållning till sina musikkryssningar i så stor utsträckning som möjligt, tex musikkåren från Tidaholm. Renovering och underhåll av båten sker i sin tur med hjälp av lokala entreprenörer. Exempel på detta är däckbyte med hjälp av lokal snickarfirma och lokal svetsfirma.

Lokal arbetskraft

Verksamheten bedrivs ideellt och besättningen som arbetar ombord består till stor del av lokal arbetskraft. Periodvis har man även anställt personer som har befunnit sig lång från arbetslivet.

Värnar om miljön

Allt svartvatten sparas i en tank ombord på båten och sedan förs över till kommunens avloppsnät när ångaren kommer i hamn. Med andra ord pumpas inget avlopp ut i sjön Vättern. Därtill lämnas alla sopor i den kommunala sopstationen i hamn, som kommunen sedan återvinner.

När man lägger till i hamn används landström där det finns tillgång. Fartyget kör också i anpassad fart (cirka 9 knop) för att gästerna ombord ska få en så härlig naturupplevelse som möjligt. Detta gynnar även fågel- och fisklivet då båtturen är tyst och lugn till skillnad mot om fartyget hade varit motordrivet.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer