Rydals Museum

Rydals museum är inrymt i en spinnerifastighet från 1850-talet. Maskinparken finns till stora delar kvar. Produktionen demonstreras och garnet säljs i museets butik. Museet är öppet hela året.

Rydal är en av pilotplatserna i EU-projektet BeCultour, vars mål är en innovativ och hållbar utveckling beyond cultural tourism. En utmaning som antagits är att aktivt arbeta för att utöka kollektivtrafiken. Tillsammans med näringslivet i Marks kommun har cykelpaket kopplat till bygdens natur- och kulturarv utvecklats. Flera vandringsleder finns i omgivningarna.

Våra besökare spenderar 1-3 timmar i Rydal. De kan förutom att se utställningarna besöka Hantverksbutiken Akleja, följa den skyltade historiska promenadslingan, fika på Aklejas kafé eller att inta en måltid på Rydals Herrgård mitt emot museet.

Museets ateljé är en plats för många olika grupper och verksamheter. Målet är att arbeta hållbart socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det mesta av materialet är återbruk och skänkt. Utomstående kan hyra ateljén för en låg summa och verksamheter internt inom kommunen samt verksamheter för barn och ungdomar kan använda ateljén gratis. I flera år har aktiviteter för personer med funktionsvariationer erbjudits. Likaså för ungdomar som läser på programmet för språkintroduktion för nykomna eller personer som söker inspirerande gemenskap för skapande.

Rydals museums programutbud och medverkan i projekt har ofta inslag av samhällsfrågor kopplade till klimat och miljö eller social hållbarhet. Årligen arrangeras Nycirkusfestival Rydal med mångfalds- och hållbarhetsperspektivet som centrala ingredienser.

Under vintermånaderna visas Lysande fönster i Rydal. Flera av spinneriets fönster smyckas med kreativa och konstnärliga installationer som tänds och öppnas som en adventskalender. Installationerna ses utifrån och är tillgängliga även när museet är stängt. Lysande fönster i Rydal är inkluderande, då alla får delta och ingen jurybedömning sker. Adventskalendern är inspirerad av Saltaire i England och sker i samarbete med deras Living Advent Calendar.

Arbetet i BeCultour sker i nära samarbete med boende på orten och lokalt näringsliv. Ett av projektets mål är att öka ortens sysselsättningsgrad och nå långsiktiga effekter med hållbarhet i fokus. Tillsammans med verksamheter i den nära omgivningen ska platsens attraktivitet öka.

Källsortering av sopor görs, men inte bara vardagssopor, utan även restprodukter och material från utställningsverksamhet, vilket innan det slängs, återanvänds.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer