Ronnums Herrgård

Vi vill minimera vår påverkan på miljön och miljöarbetet är en viktig och naturlig del i det dagliga arbetet. Vi arbetar med ständiga förbättringar i alla våra verksamheter genom de tre ledorden:

EDUCE · RECYCLE · REUSE

Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker det är viktigt att miljöarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet. Genom ett aktivt miljöarbete där vi löpande identifierar och utvärderar miljörisker samt genom ständiga förbättringar både förebygger vi och minimerar vår negativa miljöpåverkan. Genom att integrera miljöaspekter i alla steg inom vår verksamhet, bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi följer gällande lagstiftning och regelverk inom miljöområdet och följer
kontinuerligt utvecklingen av denna. Vi arbetar efter årliga miljömål genom en
handlingsplan, som ger varje individuell enhet möjligheten att minimera sina
miljöeffekter.

Våra medarbetare utbildas löpande i miljöfrågor för att skapa förutsättningar för dem att aktivt bidra i utvecklingen av vårt miljöarbete.

Vi ställer noggranna krav på våra leverantörer vid centrala upphandlingar av
råvaror, material och produkter.

Ligulas vision är att genom engagemang och delaktighet lämna över en bra miljö i bättre balans för nästkommande generationer. Nyckeln är att anta ett långsiktigt perspektiv som hjälper till att skapa en bättre värld för alla.

Vi ser ständigt över vår förbrukning av el, vatten och energi. Våra energiavtal garanterar 100 % förnybar/miljömärkt energi.

Vi ökar ständigt vårt användande av miljöanpassade produkter såsom diskmedel, tvättmedel och anda rengöringsprodukter. Dessutom väljer vi enbart miljömärkt hygienpapper, kontorspapper, kuvert och förpackningslösningar. Inköp av miljövänliga, ekologiska och närodlade produkter ökas mer och mer för varje år. Naturligtvis köps ingen vildfångad, rödmärkt fisk in.

När vi renoverar eller bygger nytt  kräver vi högsta miljöcertifiering, och vi återanvänder våra möbler genom att klä om eller omplacera vid renoveringar. Våra medarbetare bär också uniformer av återvunnen textil. Tjänsteresor inom företaget sker i första hand med tåg. Vi engagerar våra gäster och medarbetare i arbetet för en bättre miljö. Genom vår stiftelse Ligula Foundation bidrar vi till välgörande ändamål, med huvudfokus på barn och djur.

Vi är också miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.  

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer