Rikardsgården

Vi maximerar antalet besökare på våra ställplatser för att inte skada och överbelasta miljön. Vi har återvinningskärl från TMR för plast, papper, metall, inte bara för våra gäster utan även för bygdens boende som kan komma hit och kasta.

Glas från våra gäster tar vi själva vara på och kör till återvinning. Via sociala medier samt campingappar informerar vi om att vi har öppet året runt. För att få en mer balanserad beläggning. Vi informerar gästerna när de kommer om återvinning, hur vi hanterar naturen med mera. Detta mycket viktigt då det är 95% utländska gäster.
Vi samarbetar med grannar och andra företag och kommunicerar kring våra planer, tankar och funderingar.

Vi arbetar så långt det går med återbruk då vi bygger, ändrar eller på annat vis utvecklar vår verksamhet.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer