Restaurang Lilla Brattön

För oss på Restaurang Lilla Brattön är det självklart att aktivt arbeta med miljö.

Vi verkar för en hållbar besöksnäring genom att anpassa vår meny efter säsong. Vi väljer våra råvaror utefter vad som finns att införskaffa i Sverige vid aktuell tidpunkt. Detta gynnar både miljön och plånboken.

Vi gör allt vi kan för att minska hur mycket mat som slängs och lagar hellre på efterfrågan eller dag för dag än att slänga. Vi jobbar kreativt och målinriktat med att använda så mycket av råvaran som möjligt för att minska svinnet. Kött resulterar i stora mängder utsläpp och det är därför viktigt för oss att inköpskanalerna är från rätt områden och att så lite kött som möjligt hamnar i soporna. Vi har därför valt att använda tallriksservering för att kunna hålla koll på portionerna.

Vi undviker att köpa in engångsplast i form av sugrör, muggar, drinkpinnar med mera. Där det behövs engångsförpackningar använder vi miljövänliga material, vi har har exempelvis papperssugrör istället för plast.

Vi använder endast rengöringsprodukter som är miljömärkta med ”hållbara val”.

Vi bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Vi arbetar ständigt med att minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer