Pater Noster

Vi agerar ansvarsfullt, tänker långsiktigt och jobbar ständigt med att förbättra vår hållbarhet, och har med oss detta i de beslut vi tar i vår verksamhet. Detta utifrån såväl miljöaspekten som det sociala (inkluderande, jämlikt och tolererande) och vår egen ekonomiska hållbarhet. Vi vill att både vi själva och våra gäster gör så liten påverkan som möjligt på miljön.

Vårt interiörkoncept innehåller 70 % vintage och 30 % nytt. Vi har ett eget vattenverk som avsaltar och renar havsvatten som vi dricker, och vi har ett mål om att påbörja egen produktion av salt, tångprodukter och även solceller. Självklart väljer vi leverantörer som själva jobbar med hållbarhet och vill utveckla det.

På ön har vi också källsortering av sopor, och vi försöker minska på inköp av glas- och PET-flaskor genom att göra egen lemonad, använda oss av sodastreamer med mera.

Vi komposterar eller skänker bort rester från restaurangen och caféet. Många av våra anställda är unga från närområdet, som genom att arbeta hos oss får en bred erfarenhet från yrkeslivet. Vi utbildar vår personal inom flera områden – detta för att bidra och säkra tillväxten av ny lokal arbetskraft.

Vi samarbetar med lokala aktörer när det gäller råvaror i syfte att få så mycket lokalproducerat och ekologiskt som möjligt till verksamheten. För att skona miljön skickas alla fakturor via mail, och vi skriver endast ut digitala kvitton. Värmen stängs också av i alla rum och lokaler som inte används. Konsumtionen av varmvatten på anläggningen minskar vi på med hjälp av varmvattenknappar, och vi försöker även att minimera antalet plastprodukter.

Pater Nosters fyr är öppen för alla, och ön ger också möjlighet till bad, vilket aktiverar våra gäster. Vi bidrar också ekonomiskt till olika organisationer och stiftelser riktade till barn och ungdomar som behöver guldkant i vardagen.

För att kunna förlänga säsongen och anställda fler personer satsar vi också på att försöka ha öppet ön under nio av årets tolv månader.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer