Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet är en insamlingsstiftelse vars ändamål är allmännyttigt och skall främja vetenskap och forskning inom den nordiska akvarellkonstens och vattenfärgteknikens område.

Fler besökare när och där det inte är fullt

För att kunna locka fler besökare när och där det inte är fullt producerar vi varje år tre till sex olika och unika utställningar på plats i detta permanenta åretrunt-öppna museum på ön Tjörn. Museet lockar besökare från hela världen och skapar upplevelser året om.

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Museets besökare uppmuntras använda kollektivtrafiken som transportmedel. Tjörns kommun har utlovat laddningsstolpar för elbilar till museets besöksparkering. Verksamheten arbetar intensivt med digital tillgänglighet, dels i separata projekt såsom konstnärsresidens på distans, dels via livesända visningar och egenproducerade månadsfilmer från museet och dess närmiljö, samt via filmade klipp med kreativa skapandetips att ägna sig åt hemifrån. Senaste fem åren har museet kraftigt minskat sin produktion av utställningskataloger och andra trycksaker. Utställningstransporter samordnas via specialiserade transportörer av konst och värdefulla föremål, sampackning sker när så är möjligt. Inköp till museibutik görs i större volymer vid färre tillfällen och ofta sker beställningar samordnat med museets pedagogiska avdelning. Resor i tjänsten förekommer i mycket liten skala, digitala mötessätt prioriteras. Verksamheten har ett modernt sophus där sortering och hållbarhet står i fokus med uppskyltning och kärldekaler. Kartongpress används för att få ner volymerna i avfall. Solceller har installerats på museibyggnadens tak.

Bra för både boende och besökare – fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Nordiska Akvarellmuseet har ett nära samarbete med Tjörns kommun i att marknadsföra och skapa en attraktiv plats att besöka och bo på. Detta skapar bra förutsättningar för att kunna erbjuda utbud av restauranger, affärer och annan service året om vilket genererar fler heltidsjobb. Museibyggnaden och dess sidobyggnader har en tidlös och hållbar design som smälter in väl i det karga landskapet. Vid reparation och underhåll av lokalerna och vid arbeten i dess närmiljö prioriterar museet långsiktiga samarbeten med lokala leverantörer. Museet har uppdrag gentemot kommunens skolor med målet att elever och lärare ska känna sig hemma på museet och ta del av utställningar och verksamhet på ett naturligt sätt. Alla besökare till museet under 26 år har fri entré.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer