Nolhaga – Slott, Park och Trädgård

Nolhaga ligger 10 min promenad från centrala Alingsås och även på gångavstånd från tågstationen. Nolhaga innefattar väldigt många aktiviteter som kan sysselsätta en besökare en hel dag, allt på gångavstånd. Här finns det återskapade 1800-tals slottet, en fantastisk trädgård, lantgård, park, koloniträdgårdar, lekplats, utsiktstorn, utegym, vandringsled, fågeltorn, naturreservat och sjön Mjörn strax intill.

Nolhaga är bra både för boende och besökare pga av sitt geografiska läge, storlek och bredd på innehåll. Besökarna sprids ut efter intresse i parken men även jämnare under året. Lantgården har öppet och besöks under hela året. Evenemang som exempelvis ”Lights in Alingsås” förläggs om möjligt i Nolhaga under hösten.

Med nyöppningen av slottet ses möjligheter till samverkan över, hur kan verksamheterna i Nolhaga samarbeta bättre. Samt om fler verksamheter kan finnas på plats i Nolhaga. Nära samarbete finns med det lokala näringslivet och på gång är ett samarbete mellan trädgården och AME (arbetsmarknadsenheten).

Slott

Nolhaga slott har återskapats till dess begynnande gestaltning. Byggnaden ska skyddas ifrån framtida modenycker och behålla dess historia. Här kommer utställningar att visas samt finns ett café som erbjuder besökaren en paus. Till restaureringen görs hela tiden många små och större val men hela tiden finns en tanke på att i första hand välja det som är miljövänligt och hållbart. Som exempel används naturmaterial (linolja etc.), fönsterbeslag renoveras istället för att köpas nya, onödiga plastattiraljer väljs bort och UV-filter sätts på fönster för att bevara färgen i slottet längre bland annat.

Park

Tanken med parken är att den ska bidra med en helhet för besökare i alla åldrar under minst en dag. Det finns både natur, kultur och möjlighet till motion i parken. Mycket för de närboendes hälsa och välbefinnande, men också för turister. Här finns inga krav på att betala eller konsumera. Parkeringarna är tydliga och avgränsade, fokus är på gång och cykel.

Trädgård

Trädgården i Nolhaga är helt nybyggd varav delen som heter Susies English Garden är helt återanvänd från Jonsereds Trädgårdar. I trädgården arbetas det med torvfri jord och odlingar och växter som ska inspireras till en hållbar trädgård hemma. Här byggs även en plats för social hållbarhet, en samlingsplats där människor kan träffas och där odlingen och det gröna binds samman.

Lantgård

Mitt i Nolhaga ligger lantgården som erbjuder alla besökare att få träffa svenska gårdsdjur. Gården är ett bevarande av det svenska bondesamhället och besöks av turister, som boende i Alingsås. Lantgårdens sociala hållbarhetsarbete är tydligt. Lokalt anställda arbetar på gården och har goda värdegrunder, anställningsvillkor och jämlikhetsvillkor. Samverkan med skolor görs regelbundet, lantgården hjälper barn som har svårt i skolan samt tar emot praktikanter och studiebesök. Lantgården ligger geografiskt tillgängligt och är gratis att besöka.

Lekplats

Den populära lekplatsen är till för stora som små barn och är en bra mötesplats för besökare som boende. Här används hållbara utrustning.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer