Next Skövde/Skövde kommun

Buss till Billingen Skövde

Outdoor-destinationen Billingen Skövde är ett av Skövdes mest välbesökta besöksmål. Skövde kommun/Next Skövde har aktivt arbetat med att skapa upp permanent busstrafik mellan Skövde Resecentrum och Billingen Skövde för att göra det möjligt att resa med tåg till Skövde och ta sig vidare med buss direkt till sin upplevelse på Billingen. Sedan 2021 finns en permanent busslinje på plats och i december 2023 utökas den med en ytterligare linje som passerar Arena Skövde och därmed knyter samman Billingen med ett annat av Skövdes stora besöksmål. Bussen går alla dagar och en gång i halvtimman. Framöver jobbar Skövde kommun med att ytterligare utöka tidtabellen och att möjliggöra för resenärerna att ta med skidor eller cykel på bussen.

Visit Hornborgasjön

Visit Hornborgasjön är ett samarbete mellan Falköpings kommun, Skara kommun och Skövde kommun/Next Skövde. Under 2021-2023 har Visit Hornborgasjön tilldelats projektmedel från Tillväxtverket för att arbeta med hållbar platsutveckling. Målet är att destinationsutveckling och besöksnäring får en tydligare roll i samhällsplaneringen och att det möjliggör en samverkan mellan turism och samhällsplanering i praktiken. Det handlar om att hitta arbetssätt/metoder där den traditionella destinationsutvecklingen och samhällsplaneringen går hand i hand. Ett av de “problem” som vi ville lösa är bland annat att öka förståelsen för att destinationsutvecklingen bör ha en tydligare roll i samhällsplaneringen, det vill säga att turism ses som ett verktyg för hållbar platsutveckling. Mer information finns på https://www.vastsverige.com/hornborgasjon/

Platåbergens Geopark

Skövde kommun/Next Skövde är aktiva i arbetet med Platåbergens Geopark. Platåbergens Geopark utsågs våren 2022 till Sveriges första Unesco globala Geopark. Som en del av ett globalt nätverk under Unesco jobbar geoparken tätt med uppföljning av Agenda 2030 genom flera initiativ. En av geoparkernas huvuduppgifter är att jobba med det som på engelska kallas ”geoconservation”, det vill säga bevarande av det geologiska arvet. De jobbar även med hållbarhet ur flera aspekter – inte minst inom besöksnäringen. Ett initiativ är att geoparken, med inspiration av Islands turistorganisation Inspired by Iceland, tagit fram en pamflett för platåbergslandskapet som heter ”Ett stensäkert löfte”. Platåbergens Geopark har även en egen hållbarhetsstrategi, som ni kan läsa mer om på: https://www.platabergensgeopark.se/hallbarhetsstrategi/

Visit Skaraborg

Next Skövde driver samverkansplattformen Visit Skaraborg tillsammans med Destination Läckö-Kinnekulle. Här samverkar Skaraborgs 15 kommuner kring utveckling inom besöksnäringen. Under hösten 2023 har en modell för hållbarhetsrådgivning utvecklats inom ramen för Visit Skaraborg. Med modellen som utgångspunkt har totalt 19 företag i Skaraborg fått ta del av individuell rådgivning kring hållbarhet för sin verksamhet.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer